Konferencja Aktywność w społecznościach lokalnych: doświadczenia, potrzeby, bariery, 21 października 2022

 

Rejestracja

Aktywność w społecznościach lokalnych: doświadczenia, potrzeby, bariery

Konferencja o charakterze regionalnym, której celem jest debata nad uwarunkowaniami aktywności w lokalnych społecznościach w kontekście wyzwań rozwojowych (aktywizm, a solidarność). Zaprezentujemy konkretne inicjatywy, ale będziemy też dyskutować o barierach i społecznych funkcjach aktywności, o doświadczeniach i postawach osób zaangażowanych w działania społecznych (np w edukacji, w sferze kultury itd.), a także o możliwościach wspierania lokalnej aktywności przez biznes. Dzięki temu konferencja będzie kolejną okazją do spotykania osób reprezentujących różne środowiska i kręgi zawodowe, różne pokolenia i doświadczenia.

 

 

Program
PRELEGENCI
Katarzyna Bednarek
dyr. Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie i lokalnej aktywistki
prof. dr hab. Jerzy Haunser
Przewodniczący Rady Programowej Solidarni w Rozwoju/OEES, Fundacja GAP
dr Krzysztof Korda
dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, działacz kociewski
Anna Krzeszowska-Hovanecz
Prezeska Stowarzyszenia AKWEDUKT
Andrzej Krzysztofiak
Burmistrz Kwidzyna
Katarzyna Laskowska
Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA
dr Justyna Liguz
Prezes, Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne
Andrzej Lubiński
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej
dr Małgorzata Łukianow
Uniwersytet Warszawski
Andrzej Mosiejczyk
Prezes i założyciel Stowarzyszenia Kresowiacy - Prabuty
Ewa Nowogrodzka
dyr. Kwidzyńskiego Centrum Kultury
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
Uniwersytet Gdański, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Solidarni w Rozwoju
Emilia Redmer
Rolniczka, członek KGW w Tychnowach potomek rodziny działaczy Plebiscytowych
Agata Saniecka
Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji
Leszek Sarnowski
redaktor kwartalnika „Prowincja” i starosta sztumski
Dorota Sobieniecka-Kańska
Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, wykładowca, doradca PR i CSR
Ewa Sowińska
Partner ESO Audit, Członkini Rady Programowej OEES oraz Solidarni w rozwoju
dr Katarzyna Strzała-Osuch
prof. Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
Monika Szerszeń
przedstawicielka Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie
Wojciech Żak
Prezes zarządu Fundacji Twoja Rola

Do konferencji pozostało

  • Dni

  • Godzin(y)

  • Minut(y)

  • Sekund(y)

Miejsce Konferencji

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny

Organizator
Patronat honorowy
Partnerzy