Lokalizacja

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

„Europe starts here” – to motto Znaku Dziedzictwa Europejskiego wita wszystkich, którzy przekraczają próg Europejskiego Centrum Solidarności. Komisja Europejska wyróżniła kompleks historycznej Stoczni Gdańskiej – Salę BHP, Bramę nr 2, pl. Solidarności z pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 i ECS – bo symbolizuje narodziny Solidarności i pokojową rewolucję, która odmieniła całą Europę Środkową i Wschodnią.

ECS w Gdańsku to instytucja kultury, której celem jest promocja i upowszechnianie wiedzy o zwycięstwie Solidarności. Od momentu otwarcia siedziby w sierpniu 2014 roku, ECS odwiedziło 4,5 miliona zwiedzających z całego świata, a to miejsce stało się jedną z największych atrakcji turystycznych w kraju. ECS jest jedyną instytucją kultury w Polsce uhonorowaną Nagrodą Muzealną Rady Europy (2016), od ponad 40 lat corocznie przyznawaną jednemu muzeum, wnoszącemu znaczący wkład w zrozumienie dziedzictwa kulturowego Europy.

Sercem ECS jest wystawa stała poświęcona historii Solidarności oraz zmianom w Europie Środkowej i Wschodniej. Interaktywna ekspozycja, obok nowoczesnych form przestrzennych i multimediów, prezentuje m.in. autentyczne elementy wyposażenia stoczniowego i cenne archiwalia. ECS to ośrodek edukacyjny, centrum badawczo-naukowe, archiwum, biblioteka i mediateka. A wreszcie przestrzeń publiczna, strefa praktykowania solidarności i obywatelskości, miejsce spotkań tych, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój demokracji. To tu odbywają się warsztaty, debaty, konferencje, festiwale filmowe i koncerty o znaczeniu międzynarodowym i lokalnym.