Konferencja hybrydowa „Solidarni w rozwoju – prolog” | 15 czerwca 2021 r. 

 

Hevelianum w Gdańsku | Streaming na żywo na platformie live.oees.pl

 

Kontakt: Dorota Sobieniecka-Kańska, e-mail: dorota@gkb.pl
Rejestracja

Wydarzenie w formule hybrydowej odbędzie się w Hevelianum w Gdańsku. Udział publiczności w formie stacjonarnej jest możliwy wyłącznie z zaproszeniem i po wcześniejszej rejestracji.

 

Streaming na żywo będzie można obejrzeć na platformie live.oees.pl, konieczna jest wcześniejsza rejestracja na platformie.

 

 

Inicjatywa kongresu „Solidarni w rozwoju: Gdańsk – Polska – Europa – Świat” narodziła się w Gdańsku, w którym wyłonił się ruch Solidarności. Celem Kongresu jest, po pierwsze, podjęcie refleksji nad współczesnymi wyzwaniami, które stają przed społeczeństwami, związanymi z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi, głębokimi przekształceniami w demografii, kulturze, gospodarce, czy też w szeroko rozumianej sferze obywatelskiej i publicznej. Po drugie, celem jest zainicjowanie debaty, która stworzy okazję do spotkania osób reprezentujących różnorodne środowiska zawodowe, społeczności lokalne, pokolenia czy też przekonania. Z tego względu „Solidarni w rozwoju” to projekt, który – oprócz kluczowego kongresu w dniu 18 października 2021 r. – będzie składał się z szeregu innych wydarzeń: debat, spotkań, konferencji, warsztatów itp.

Konferencja „Solidarni w rozwoju – prolog” jest punktem startu. Jest zaproszeniem do zapoznania się nie tylko z założeniem projektu, ale też kluczowymi wątkami, na których będziemy się koncentrować w następnych miesiącach. Wydarzenie w formule hybrydowej odbędzie się w Hevelianum w Gdańsku w dniu 15 czerwca 2021 r. Streaming na żywo będzie można obejrzeć na platformie live.oees.pl, konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Udział publiczności w formie stacjonarnej jest możliwy wyłącznie z zaproszeniem i po wcześniejszej rejestracji.

Wydarzenie podzielone zostanie na dwie części. W ramach pierwszej, która rozpocznie się o godz. 10.30, rozmawiać będziemy o solidarnym rozwoju zarówno w aspekcie społecznym,  gospodarczym jak i kulturowym. Głos wprowadzający zabiorą: dr Barbara Stepnowska, ekspertka ds. Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Solidarni w rozwoju, prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Solidarni w rozwoju i Open Eyes Economy Summit. Zaproszenie przyjęli także: Sławomir Łoboda, Wiceprezes Zarządu LPP SA, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Kierowniczka Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, ks. dr Krzysztof Niedałtowski, duszpasterz środowisk twórczych Archidiecezji Gdańskiej, rektor kościoła św. Jana w Gdańsku, Paula Rettinger-Wietoszko, Prezes Zarządu Fundacji Zostaw Swój Ślad, Ewa Sowińska, Partner ESO Audit, członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Dorota Sobieniecka-Kańska, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, która poprowadzi konferencję.

W ramach drugiej części wydarzenia, która rozpocznie się od godz. 14.00, odbędzie się briefing prasowy w ramach którego zaprezentujemy koncepcję merytoryczną oraz organizacyjną całego projektu, a także przedstawimy poszczególne eventy w ramach cyklu „Solidarni w rozwoju”, których łącznie zaplanowaliśmy aż pięć, odbędą się one od czerwca 2021 do stycznia 2022.

 

Organizatorem konferencji jest Gdański Klub Biznesu oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie. „Solidarni w rozwoju” jest częścią Open Eyes Economy, ruchu intelektualno-społecznego, w ramach którego tworzymy jeden z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych kongresów w Polsce – Open Eyes Economy Summit.

Program
PRELEGENCI
prof. dr hab. Jerzy Haunser
Przewodniczący Rady Programowej Solidarni w Rozwoju/OEES, Fundacja GAP
Sławomir Łoboda
Wiceprezes Zarządu LPP SA
prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Uniwersytet Gdański
ks. dr Krzysztof Niedałtowski
Duszpasterz środowisk twórczych Archidiecezji Gdańskiej
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
Uniwersytet Gdański, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Solidarni w Rozwoju
Paula Rettinger-Wietoszko
Prezes Zarządu Fundacji Zostaw Swój Ślad
Dorota Sobieniecka-Kańska
Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, wykładowca, doradca PR i CSR
Ewa Sowińska
Partner ESO Audit, członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
dr Barbara Stepnowska
Ekspertka ds. Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Gdańska

Do konferencji pozostało

  • Dni

  • Godzin(y)

  • Minut(y)

  • Sekund(y)

Miejsce Konferencji

Wydarzenie w formule hybrydowej odbędzie się w Hevelianum w Gdańsku.

Udział publiczności w formie stacjonarnej jest możliwy wyłącznie z zaproszeniem i po wcześniejszej rejestracji.

Streaming na żywo konferencji można będzie obejrzeć na platformie na live.oees.pl.

Hevelianum w Gdańsku

Materiały pokonferencyjne

Konferencja “Solidarni w rozwoju – prolog” już za nami. Wydarzenie miało miejsce 15.06.2021 r. w Hevelianum w Gdańsku. Była to pierwsza konferencja z nowego cyklu, oraz  zapowiedź  wydarzeń, które odbywać się będą w Gdańsku i na Pomorzu przez cały 2021 rok i początek 2022.

Konferencję rozpoczęły trzy wystąpienia wprowadzające. Pierwszym mówcą była dr Barbara Stepnowska, ekspertka ds. Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Gdańska. Poruszyła ona problem tego, czym jest wzajemna solidarność w czasach kryzysu. Pani doktor zwróciła szczególną uwagę na fakt, że pandemia jest próbą, która nie tylko dotyczy ochrony naszego zdrowia i życia, ale także jest sprawdzianem postawy przywództwa największych liderów. Nawiązała do wypowiedzi dyrektora WHO, który podkreślał, że COVID przede wszystkim testuje nas. A ludzkość zawodzi, właśnie z braku solidarności. Solidarność pisana z wielkiej litery, to symbol Gdańska, Polski i Europy, symbol ruchów społecznych i odważnych ludzkich postaw. Prelegentka skupiła się również na tym, że w dzisiejszym świecie potrzebujemy nowego przywództwa, które sprosta zadaniom, przedstawionym przez nowe społeczeństwo. Pani doktor przekonywała również, że nowego podejścia wymaga także świat biznesu. Aby móc go rozwijać, należy stosować dalekie spojrzenie i poza szablonowe myślenie. Nie możemy traktować problemów społeczeństw jako katastrofy, która może nas niedługo czekać. Musimy podejść do tego z nadzieją, że jeżeli razem wypracujemy modele w jaki sposób odradzać naturę, będzie to wartością dla przyszłych pokoleń. Prelegentka wspomniała również o green deal, jest to walka Unii Europejskiej z wyzwaniami klimatycznymi, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050.

Kolejną osobą, która zabrała głos był  wybitny socjolog, antropolog – prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje rozważania rozpoczął od wyjaśnienia zjawiska populizmu. Wskazał, że nieuchronnie prowadzi on do społecznego regresu. Czy można się temu przeciwstawić i przerwać błędne koło populistycznej degradacji? Jaka jest demokratyczna odpowiedź na niepokojące nas zjawiska? Jak tworzyć i wzmacniać demokratyczne, otwarte społeczeństwo, rozumiejące swoją przeszłość, szanujące swoją tożsamość, które sensownie będzie mierzyć się z wyzwaniami przyszłości? To pytania, do których analizy Profesor nas zaprosił.

Ostatnim z prelegentów był prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej kongresów OEES oraz Solidarni w Rozwoju. Przewodniczący Rady Programowej Solidarni w Rozwoju w swojej wypowiedzi przywołał wywiad z Papieżem  Franciszkiem, który głosi swoje słowa nie tylko do osób wierzących. Skupił się on na ukazaniu tego, że jako ludzie bardzo długo myśleliśmy, że możemy być zdrowi w chorym społeczeństwie. Profesor pokazał, jak ważnym jest, aby odbiegać od tego przeświadczenia. Należy skupić się na transformacji ku nieznanemu, czyli zrozumieć świat na nowo i wyjść poza istniejące do tej pory schematy. Profesor zwrócił również uwagę na to, że ulokowanie gospodarowania powinno iść w parze z jego rozsądną naturalizacją. Najpierw musimy skupić się na gospodarowaniu lokalnym, by z sukcesem gospodarować w wymiarze globalnym.

 

Następnym punktem programu był panel pt. “Solidarność społeczna a rozwój”, moderowany przez Ewę Sowińską (ESO Audit). Uczestnicy panelu w składzie Sławomir Łoboda (LPP SA), prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański), ks. dr Krzysztof Niedałtowski (Archidiecezja Gdańska) oraz Paula Rettinger-Wietoszko (Fundacja Zostaw Swój Ślad) dyskutowali o równości, zaangażowaniu i trosce o innych. Każdy z zebranych dodał do dyskusji własne zdanie i doświadczenie na temat rozwoju. Przywołano między innymi encyklikę Papieża Franciszka krytykującą nacjonalizm, chciwość gospodarczą, postawę państw wobec migrantów. Apelowano o przestawienie myślenia na takie, aby ważny był dla nas los poszczególnych ludzi. Podkreślano, że trzeba się zaangażować, należy mieć odwagę w myśleniu i działaniu. Mówiono również o tym, jak ważne jest to, aby dawać dobry przykład. Wspominano o kluczowej roli wolontariatu, czyli pomaganiu nie oczekując niczego w zamian. Rozmówcy wskazali swoje definicje bycia solidarnymi w rozwoju. Mówiono o empatii i zaangażowaniu. Poszczególne osoby jako przedstawiciele biznesu i nauki, kultury i świata duchowego opowiadali o swoich doświadczeniach zawodowych. Jak z różnych perspektyw można działać, aby osiągnąć wspólny cel. Wskazano również, że każdy z nas może być tym, który może pomóc – może się rozejrzeć i sprawdzić czy ktoś w naszym otoczeniu nie potrzebuje pomocy. Solidarność bowiem buduje się małymi krokami.

Drugą część konferencji stanowił briefing prasowy, czyli część informacyjno-podsumowująca. Każdy ze słuchaczy również mógł dowiedzieć się, co czeka nas w najbliższym roku. Oprócz gości, którzy zabierali głos już wcześniej, mogliśmy posłuchać wypowiedzi Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, Katarzyny Laskowskiej z Agencji Rozwoju Pomorza oraz Patrycji Medowskiej z Europejskiego Centrum Solidarności. Zgromadzeni opowiedzieli o tym, skąd się wziął pomysł na cykl, a także jaki jest jego cel. Podkreślono, że twórcy wydarzenia chcą wyzbyć się ekonomii chciwości, która niszczy środowisko ludzi i naturę, technologii która uzależnia. “Solidarni w rozwoju” to kolejny krok, aby szukać odpowiedzi na pytanie, jak przeciwdziałać temu, co nam szkodzi i jak uczynić świat lepszym miejscem dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Jako prowadzącą całe wydarzenia mieliśmy szansę usłyszeć Dorotę Sobieniecką-Kańską – Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.

 

Organizatorem wydarzenia był Gdański Klub Biznesu, współorganizatorem Open Eyes Economy Summit oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, natomiast partnerem strategicznym była firma LPP SA. Głównymi partnerami byli: Miasto Gdańsk, Hevelianum, BDO Polska oraz Hossa SA. Wsparcia merytorycznego udzielili ESO AUDIT oraz Innovation Squad.

 

Zapis z konferencji dostępny jest na https://live.oees.pl/

Organizator
Współorganizatorzy
Partner strategiczny
Główni partnerzy
Partnerzy merytoryczni
Wydarzenia partnerskie