„Solidarność terytorialna – pomorskie praktyki lokalne i regionalne” | 16 października 2021 r. 

Centrum Kultury i Sztuki, Tczew

Nagrania z wydarzenia dostępne są tutaj

 

Rejestracja

Jednym z celów cyklu wydarzeń Solidarni w rozwoju jest zwrócenie uwagi na znaczenie solidarności terytorialnej, jako jednego z najważniejszych wyzwań stojących przed społecznościami lokalnymi i regionalnymi, ale też przed Polską. Zróżnicowanie sytuacji zauważalne w skali Pomorza (podobnie jest także w innych regionach) każe zadać pytanie: jak realizować politykę rozwojową, aby społeczeństwo stawało się bardziej solidarne, dystanse i podziały się nie pogłębiały, a z efektu synergii mogli korzystać wszyscy mieszkańcy? Zapraszamy do dyskusji na ten temat, kładąc jednocześnie silny nacisk na prezentację praktycznych działań, projektów i inicjatyw, które już dziś pokazują, że solidarny rozwój jest możliwy, a współpraca może przynosić korzyści wszystkim. Regionalne spotkanie w Tczewie będzie okazją do tego, aby osoby reprezentujące różne środowiska: edukację i kulturę, biznes i samorząd, uczelnie i organizacje pozarządowe mogli poznać własne doświadczenia, podzielić się nimi oraz wspólnie zastanowić się, jak wzmacniać podmiotowość, sprawczość i skłonność do współpracy w społeczeństwie. Tym samym – jak uczynić go bardziej solidarnym.

PRELEGENCI
Leszek Bonna
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Sulisława Borowska
Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Magdalena Buda
Monika Chabior
Wiceprezydent Gdańska
Piotr Ciechowicz
Wiceprezes, ARP SA
Anita Czarniecka
Fundacja Damy Radę, Stary Dzierzgoń
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Gdańska
Maciej Dunajski
Stowarzyszenie WitaLis i EDUtwórnia
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej OEES oraz Kongresu Solidarni w rozwoju
Monika Hinc
Forum Inicjowania Rozwoju
dr Michał Kargul
Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
dr Marcin Karwowski
Stowarzyszenie POZYTYWNI
Paulina Kremer
Spółdzielnia Socjalna Heca
Katarzyna Kuźma-Giorewa
Magdalena Markowicz
Stowarzyszenie WitaLis i EDUtwórnia
prof. UG dr hab. Sylwia Mrozowska
Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Solidarni w rozwoju; Uniwersytet Gdański
Karolina Orzechowska-Gorska
Starszy Specjalista ds. HR, Flex
Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa
Monika Popow
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
prof. dr hab. Bolesław Rok
Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego
Michał Romanowski
Stowarzyszenie WitaLis i EDUtwórnia
Paulina Rutkowska
Stowarzyszenie WitaLis i EDUtwórnia
Dorota Sobieniecka-Kańska
Dyrektor, Gdański Klub Biznesu
Ewa Sowińska
Partner ESO Audit; Mentor; Czonek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
Piotr Stec
Prezes Zarządu, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
dr Barbara Stepnowska
Ekspertka ds. Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Gdańska
Agnieszka Tomasik
Dyrektor, konsultant, wykładowca, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku

Do konferencji pozostało

  • Dni

  • Godzin(y)

  • Minut(y)

  • Sekund(y)

Miejsce Konferencji

Centrum Kultury i Sztuki, Tczew

Organizatorzy
Współorganizatorzy
Partner merytoryczny