Cykl wydarzeń 2022

Forum Przedsiębiorstw
25 maja 2022

Forum Przedsiębiorstw to doroczna konferencja skierowana głównie do pomorskich firm, mająca przybliżyć im zarówno bieżące tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jak i zmotywować i zainspirować do pozytywnej zmiany.

Jeden z bloków tematycznych siedemnastej edycji został poświęcony idei Solidarni w rozwoju.

Konferencja „Odpowiedzialna edukacja. Edukowanie do odpowiedzialności”
31 maja 2022

Konferencja w gdańskim Hevelianum była okazją do zapoznania się z pojęciami takimi jak „odpowiedzialność” i „solidarność” które są sobie semantycznie bliskie. Bez odpowiedzialności nie ma solidarności. Bez edukacji zaś nie ma rozwoju. W dyskusji eksperci z różnych środowisk odpowiedzieli na pytania: Czym jest odpowiedzialna edukacja? Kto za nią odpowiada? Dlaczego jest ważna? Jakie znaczenie ma dla rozwoju i co znaczy, że ma nas wieść ku przyszłości? Czy odpowiedzialności można nauczyć?

Konferencja „Edukacja skierowana ku przyszłości”
1 czerwca 2022

Lokalna konferencja w Chojnicach przedstawiła zagadnienia związane ze współczesną edukacją oraz jej przyszłością, eksperci w danych dziedzinach opowiedzieli między innymi o tym co może nas czekać za 25 lat w życiu szkolnym, jak szkoła odnajduje się w dzisiejszym szalonym świecie czy jej wartości w świecie ciągle rozwijającej się technologii i zmian nie zostaną zaniechane.

 

Kongres „Solidarni w rozwoju – aktywni dla rozwoju”
12-13 września 2022

Celem kongresu było wypracowanie rekomendacji na przyszłość, które mogą stać się podstawą do wprowadzenia zmian ustawowych, systemowych oraz społecznych, w tym zmian w obszarze uregulowań ustawowych i rozwiązań samorządowych. Prelegenci wypowiadali się w tematach aktywności obywatelskiej, pomagania, w jaki sposób budujemy polski i europejski kapitał wspólnotowy, jednak podstawowym pytaniem była kondycja w jakiej znajduje się nasze społeczeństwo oraz uczestnictwo w demokracji.

Konferencja „Przedsiębiorstwa i samorządy na zielonej ścieżce rozwoju”
26 września 2022

 Słupska konferencja, a raczej wypowiedzi ekspertów, których mieliśmy przyjemność wysłuchać dały odpowiedzi na pytania: Dlaczego warto wkroczyć na zieloną ścieżkę rozwoju? Jak nie wypaść z zielonego kursu w nowej gospodarce? Czym jest zrównoważony rozwój? Dla kogo jest zaadresowana zielona branża czasu wolnego? Jak w praktyce wyglądają „zielone zamówienia publiczne”?

Konferencja Aktywność w społecznościach lokalnych: doświadczenia, potrzeby, bariery
21 października 2022

Na konferencji odbywającej się w Kwidzynie zaprezentowano konkretne inicjatywy, ale przeprowadzono także dyskusje o barierach i społecznych funkcjach aktywności, o doświadczeniach i postawach osób zaangażowanych w działania społeczne (np w edukacji, w sferze kultury itd.), a także o możliwościach wspierania lokalnej aktywności przez biznes.

 

Skip to content