O cyklu

Celem cyklu Solidarni w rozwoju jest, po pierwsze, podjęcie refleksji nad współczesnymi wyzwaniami, które stają przed społeczeństwami, związanymi z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi, głębokimi przekształceniami w demografii, kulturze, gospodarce, czy też w szeroko rozumianej sferze obywatelskiej i publicznej. Po drugie, celem jest zainicjowanie debaty, która stworzy okazję do spotkania osób reprezentujących różnorodne środowiska zawodowe, społeczności lokalne, pokolenia czy też przekonania.

Wydarzenia zaplanowane na 2022 roku:

  • 25 maja, Forum Przedsiębiorstw, Gdynia
  • 31 maja, Odpowiedzialna edukacja. Edukowanie do odpowiedzialności, Gdańsk
  • 1 czerwca, Edukacja skierowana ku przyszłości, Chojnice
  • 12-13 września, kongres Solidarni w rozwoju, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
  • 26 września, Regeneracja klimatyczna i uwarunkowania środowiskowe rozwoju regionu, Słupsk
  • 21 października, Aktywność w społecznościach lokalnych: doświadczenia, potrzeby, bariery, Kwidzyn


Cykl wydarzeń „Solidarni w rozwoju” jest częścią Open Eyes Economy, ruchu intelektualno-społecznego, w ramach którego tworzymy jeden z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych kongresów w Polsce – Open Eyes Economy Summit.