Rada programowa

prof. dr hab. Jerzy Hausner - Przewodniczący Rady, Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - Wiceprzewodniczący Rady, Uniwersytet Gdański

Jan Jakub Wygnański - Wiceprzewodniczący Rady; Fundacja Stocznia

Leszek Bonna - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Monika Chabior - Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
Piotr Ciechowicz -Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska

Wojciech P. Duda - Historyk, publicysta i wydawca

prof. dr hab. Dariusz Filar - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Hubert Izdebski - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Jacek Kotarbiński - Ekonomista, ekspert w zakresie marketingu

Katarzyna Laskowska -Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA
Patrycja Medowska - Zastępca Dyrektora, Europejskie Centrum Solidarności

Paweł Orłowski - Wiceprezes, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA

Paula Rettinger-Wietoszko - Prezes zarządu, Fundacja Zostaw Swój Ślad
Marta Siciarek - Członkini Prezydium Komisji Społeczno-Gospodarczej OMG-G-S

Dorota Sobieniecka-Kańska - Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, wykładowca, doradca PR i CSR

Ewa Sowińska - Partner ESO Audit; Mentor

dr Barbara Stepnowska - Ekspertka ds. Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Gdańska

Paweł Tyszer - Prezes zarządu, Akademia Audytu sp. z o.o.

Tomasz Wojtas - Dyrektor Generalny, Open Eyes Economy
Mateusz Zmyślony - Założyciel i Dyrektor Kreatywny Grupy "ESKADRA"