Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA
Współzarządza Działem Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza, który realizuje projekty skierowane do przedsiębiorców m.in. w tematach eksportu, specjalistycznego doradztwa, gospodarki obiegu zamkniętego czy turystyki zrównoważonej. Jest koordynatorką konferencji Forum Przedsiębiorstw, wydarzenia od 16 lat inspirującego i edukującego pomorskie firmy z sektora MSP. Trenerka biznesu i specjalista Funduszy Europejskich. Wieloletnia instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, w latach 2005 – 2013 zastępczyni komendanta oraz komendantka Hufca ZHP Gdynia zrzeszającego ponad 500 członków. Inicjowała i realizowała programy wychowawcze dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni, poruszające m.in. tematykę ekologii, przedsiębiorczości, poszanowania historii i lokalnej tradycji, nabywania umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. W roku 2008 w ramach edukacyjnego projektu nakręciła z gdyńską młodzieżą i kombatantami film paradokumentalny „Gdyńscy harcerze podczas II wojny światowej” emitowany między innymi przez Telewizję Polską. W 2011 roku odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Obecnie wolontariuszka OTOZ Animals Prywatnie miłośniczka Puszczy Białowieskiej i turystyki w stylu slow.

All speakers

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Tomasz Limon

Tomasz Limon

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza

Patrycja Medowska

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Skip to content