Piotr Ciechowicz

Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Piotr Ciechowicz – nadzoruje prace Regionalnej Instytucji Finansującej, Działu Obsługi Inwestora oraz Działu Promocji. Wcześniej pełnił funkcję Wicedyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Współtwórca struktur wdrażania i zarządzania Funduszami Europejskimi na poziomie regionu w kolejnych okresach programowania UE, począwszy od wdrażania środków przedakcesyjnych po perspektywę 2014-2020. Odpowiedzialny za dystrybucję środków europejskich dla firm oraz instytucji otoczenia biznesu w formie bezzwrotnych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 i w obecnej perspektywie 2014-2020 oraz Programu Krajowego Innowacyjna Gospodarka. Odpowiadał również za wdrażanie instrumentów zwrotnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Jessica. Nadzoruje funkcjonowanie kompleksowego systemu wsparcia inwestycji w regionie. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządem terytorialnym. Ukończył Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim.

All speakers

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Tomasz Limon

Tomasz Limon

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Patrycja Medowska

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Skip to content