Ewa Sowińska

Partner ESO Audit; Mentor
Ewa Sowińska – partner ESO Audit. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Biegły rewident z ponad 25 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju. Wiceprezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Mówca i Moderator paneli dyskusyjnych wokół ekonomii wartości. Inicjatorka #EMPATOMATU, którego celem jest propagowanie społecznego ruchu na rzecz lokalnych małych i średnich przedsiębiorców. Organizatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów, prowadzi zajęcia z zakresu etyki biznesu i Raportowania Niefinansowego w Sopockiej Szkole Wyższej. Laureatka Międzynarodowej Nagrody Edukacji i Biznesu: Archipelagi Relacji 2019 #THINK #ENGAGE #ACT. Laureatka Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ludzie którzy zmieniają biznes (otrzymana w maju 2017 roku za działania w latach 2015-2016). W 2017 roku odznaczona medalem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) za działania na rzecz samorządu biegłych rewidentów. Laureatka Nagrody Festiwalu Wrażliwego – „Człowiek Wrażliwy 2019”. Pomysłodawca i członek Zespołu ds. Raportowania Niefinansowego. Członkini Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariuszka. Członkini Rady Doradczej przy MBA PG. Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. Członkini Kapituły Konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Społeczne. Członkini Kapituły Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Członkini Kapituły Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu. Od 2020 jestem ekspertem Projektu Climate Leadership https://climateleadership.pl/. Jest członkiem Kapituły Forbes Women – Liderki Zrównoważonego Rozwoju W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem.

All speakers

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Tomasz Limon

Tomasz Limon

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Patrycja Medowska

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Skip to content