Marta Siciarek

Członkini Prezydium Komisji Społeczno-Gospodarczej OMG-G-S
Marta Siciarek – studiowała sinologię i psychologię międzykulturową. W 2012 r. założyła Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, którego prezeską była do 2018 roku. Od 2016 współprzewodnicząca Modelu Integracji Imigrantów, gdańskiej polityki integracyjnej. W prezydium Komisji Społeczno-Gospodarczej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot odpowiada za metropolitalne działania w zakresie integracji i równego traktowania; z ramienia Komisji opracowany został Standard Minimum w Integracji, który jest obecnie konsultowany regionalnie. Celem standardu jest podjęcie niezbędnych dla systemowej integracji działań w każdym powiecie OMGGS. Zajmuje się również szkoleniami z zakresu zarządzania różnorodnością, kompetencji międzykulturowych oraz antydyskryminacji.

All speakers

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Tomasz Limon

Tomasz Limon

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Patrycja Medowska

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Skip to content