Cykl wydarzeń

Gdańsk od zawsze kojarzy się, jako miejsce organizacji istotnych wydarzeń i debat. To miejsce stworzone dla potrzeb dialogu, wymiany myśli i kreowania nowych trendów. Tutaj, ponad 40 lat temu, narodził się najczystszy w idei pokojowy ruch solidarnej niezgody na zło, który zapoczątkował zmiany w całej Europie. Nie ma bardziej właściwego miejsca, w którym można pochylić się nad zagadnieniami pogodzenia idei rozwoju gospodarczego z zasadami sprawiedliwości społecznej. Potrzebujemy ekonomii i rozwiązań opartych na odpowiedzialnym rozwoju. Kongres Solidarni w Rozwoju: Gdańsk – Polska – Europa – Świat oraz cały cykl są próbą poddania krytycznej dyskusji tezy, że możliwa jest koegzystencja świata biznesu ze światem wartości społecznych i etycznych. Takim miejscem jest Gdańsk – miasto wolności, solidarności i równości.

Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Gdańska

Skip to content