Paweł Tyszer

Prezes zarządu, Akademia Audytu sp. z o.o.
Paweł Tyszer – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w branży IT, jest certyfikowanym kierownikiem projektów. Koordynował wiele projektów informatycznych i edukacyjnych realizowanych we współpracy z Bankiem Światowym. Współtwórca aplikacji Kompas 2.0 – aplikacji wspierającej biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Wydawca kilkunastu materiałów szkoleniowych z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Dyrektor Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2016-2019. Obecnie kieruje działem innowacji i nowych technologii w Enprom – jednym z największych polskich przedsiębiorstw budownictwa elektroenergetycznego.

All speakers

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Tomasz Limon

Tomasz Limon

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Patrycja Medowska

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Skip to content