Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2021-2022 Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego; menedżer, koordynator i wykonawca projektów naukowych i prac rozwojowych, członek Team Europe Poland, ekspert Komisji Europejskiej, stypendystka Fundacji Konrada Adenauera, NAWA; tutor akademicki; członek Rady Koordynacyjnej Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jej zainteresowania badawcze dotyczą obszaru Nauka-Technologia-Społeczeństwo oraz polityk europejskich, w szczególności polityki klimatyczno-energetycznej, zrównoważonego rozwoju, partycypacji społecznej. Autorka i współautorka prac naukowych w tym zakresie.

All speakers

Tomasz Limon

Tomasz Limon

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Patrycja Medowska

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Skip to content