Tomasz Limon

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza
Tomasz Limon – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza. Absolwent historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów menadżerskich w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Związany z biznesem od kilkunastu lat. Popularyzator zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, osobiście zaangażowany w realizację i rozwój ekonomii społecznej. Społecznik i uczestnik prac wielu organów przedstawicielskich, takich jak np. Pomorska Rada Przedsiębiorczości, Rada Regionów Konfederacji Lewiatan, Sztab Pomorskich Przedsiębiorców. Członek wielu szacownych gremiów m.in.: Konwentu Gospodarczego Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Rady Fundacji Gdańskiej. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Theatrum Gedanense oraz Rady Fundacji Pracodawców Pomorza.

All speakers

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Patrycja Medowska

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Skip to content