Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdańska
Aleksandra Dulkiewicz – polska samorządowiec i prawniczka, pełniąca funkcję prezydenta Miasta Gdańska od 16 stycznia 2019 r. Studiowała prawo na Uniwersytecie Gdańskim (2006) i Uniwersytecie w Salzburgu (2004–2005). Od wczesnej młodości angażowała się w życie Gdańska. W 2006 r. została asystentką prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który w marcu 2017 r. powierzył jej stanowisko swojego zastępcy ds. polityki gospodarczej. Uczestniczyła w przygotowaniach miasta do UEFA EURO 2012 (2008–2009) i w powstaniu Europejskiego Centrum Solidarności (2009–2014). Dwukrotnie została wybrana do Rady Miasta Gdańska z list Platformy Obywatelskiej. Po zamachu na Pawła Adamowicza 13 stycznia 2019 r. pełniła obowiązki prezydenta miasta Gdańska. W przedterminowych wyborach zwyciężyła z 82,22% poparciem.

All speakers

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Tomasz Limon

Tomasz Limon

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pracodawców Pomorza

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Patrycja Medowska

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Skip to content