Maciej Araszkiewicz

Architekt Miasta Słupska

Architekt-urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Szczecińskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast na Politechnice Gdańskiej. Od 20 lat zawodowo związany ze Słupskiem. Autor wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Słupska i gmin ościennych.

Pełnione funkcje:

Architekt Miasta Słupska – Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku

Prezes słupskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich

Członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej województwa Pomorskiego

oraz aktywny architekt i urbanista.

All speakers

Magdalena Wojtas

Magdalena Wojtas

Sustainable Development Manager, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Iga Szklarkowska

Iga Szklarkowska

panelistka „Ogólnopolskiej narady obywatelskiej o kosztach energii”

Anna Witkowska

Anna Witkowska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Jerzy Hausner

Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady, Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Ewelina Sasin

Ewelina Sasin

Prekursorka impaktowych zmian w biznesie, wspiera firmy i organizacje w mierzeniu, redukcji i kompensacji emisji CO2e

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Maciej Frączek

Maciej Frączek

Główny Specjalista ds. funduszy europejskich Agencji Rozwoju Pomorza SA

Skip to content