Tomasz Mielczyński

WoodLove

Od początku swojej kariery zawodowej zaangażowany w projektowanie i nadzór nad realizacjami budynków energooszczędnych i ekologicznych. Autor wielu budynków zrealizowanych w standardzie budynku pasywnego wg metodologii Darmstadt. Aktualne zainteresowania zawodowe skupia na
kwestiach projektowania dla optymalizacji zużycia energii pierwotnej w całym cyklu życia budynku, oraz projektowania dla cyrkulacji ze szczególnym
uwzględnieniem naturalnych rozwiązań materiałowych i instalacyjnych. Jest członkiem Izby Architektów, posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń od roku 2010. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego Studiował Architekturę na Politechnice Gdańskiej
Studia zakończył obroną pracy magisterskiej “Studium Architektury domu pasywnego wg definicji W.Feista”. Absolwent Teologii Praktycznej – 2022 w
Ewangelicznej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu.

All speakers

Magdalena Wojtas

Magdalena Wojtas

Sustainable Development Manager, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Iga Szklarkowska

Iga Szklarkowska

panelistka „Ogólnopolskiej narady obywatelskiej o kosztach energii”

Anna Witkowska

Anna Witkowska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Jerzy Hausner

Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady, Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Ewelina Sasin

Ewelina Sasin

Prekursorka impaktowych zmian w biznesie, wspiera firmy i organizacje w mierzeniu, redukcji i kompensacji emisji CO2e

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Maciej Frączek

Maciej Frączek

Główny Specjalista ds. funduszy europejskich Agencji Rozwoju Pomorza SA

Skip to content