Magdalena Wojtas

Sustainable Development Manager, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

W mojej codziennej pracy w PLGBC jestem zaangażowana we współpracę z ponad 200 firmami i organizacjami w celu wdrożenia zasad zrównoważonego budownictwa. Odpowiadam za rozwój inicjatyw, w tym programów edukacyjnych, grup roboczych, analiz i raportów, a także serii webinariów i kampanii PLGBC. Aktywizuję organizacje stowarzyszone do promowania zrównoważonego podejścia do budownictwa.
Od blisko 10 lat jestem związana z branżą nieruchomości – analizuję i prototypuje strategię oraz podejmuję nowe wyzwania.

Jestem absolwentką programów MBA i MCC w Escuela de Negocios Europea de Barcelona i Universidad Isabel I oraz dwukrotną stypendystką Santander Universidades.
Posiadam również dyplomy ukończenia studiów architektonicznych i politologicznych na polskich uczelniach. Moje publikacje ukazały się w zeszytach naukowych, monografiach, publikacjach branżowych, magazynach, czasopismach i portalach informacyjnych.

Swoją wiedzą dzieliłam się również podczas licznych wystąpień publicznych na poziomie krajowym i międzynarodowym, jak i w ramach współpracy m.in. z Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania czy Uniwersytetem SWPS. Do 2023 roku przeszkoliłam ponad 3500 profesjonalistów z zakresu założeń zrównoważonego budownictwa, certyfikacji wielokryterialnej, SDG, ESG i budowania efektywnych zespołów.

Lokalnie działań jako członek zarządu stowarzyszenia Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice (OSOM), gdzie uczestniczę w badaniach i działaniach dotyczących rozwoju miasta Gliwice oraz społeczności lokalnej.

All speakers

Iga Szklarkowska

Iga Szklarkowska

panelistka „Ogólnopolskiej narady obywatelskiej o kosztach energii”

Anna Witkowska

Anna Witkowska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Sławomir Krenczyk

Sławomir Krenczyk

Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Jerzy Hausner

Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady, Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Ewelina Sasin

Ewelina Sasin

Prekursorka impaktowych zmian w biznesie, wspiera firmy i organizacje w mierzeniu, redukcji i kompensacji emisji CO2e

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Kamil Ciupak

Kamil Ciupak

Radca prawny | Olesiński i Wspólnicy | OW State aid

Maciej Frączek

Maciej Frączek

Główny Specjalista ds. funduszy europejskich Agencji Rozwoju Pomorza SA

Skip to content