Magdalena Wojtas

Sustainable Development Manager, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

W mojej codziennej pracy w PLGBC jestem zaangażowana we współpracę z ponad 200 firmami i organizacjami w celu wdrożenia zasad zrównoważonego budownictwa. Odpowiadam za rozwój inicjatyw, w tym programów edukacyjnych, grup roboczych, analiz i raportów, a także serii webinariów i kampanii PLGBC. Aktywizuję organizacje stowarzyszone do promowania zrównoważonego podejścia do budownictwa.
Od blisko 10 lat jestem związana z branżą nieruchomości – analizuję i prototypuje strategię oraz podejmuję nowe wyzwania.

Jestem absolwentką programów MBA i MCC w Escuela de Negocios Europea de Barcelona i Universidad Isabel I oraz dwukrotną stypendystką Santander Universidades.
Posiadam również dyplomy ukończenia studiów architektonicznych i politologicznych na polskich uczelniach. Moje publikacje ukazały się w zeszytach naukowych, monografiach, publikacjach branżowych, magazynach, czasopismach i portalach informacyjnych.

Swoją wiedzą dzieliłam się również podczas licznych wystąpień publicznych na poziomie krajowym i międzynarodowym, jak i w ramach współpracy m.in. z Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania czy Uniwersytetem SWPS. Do 2023 roku przeszkoliłam ponad 3500 profesjonalistów z zakresu założeń zrównoważonego budownictwa, certyfikacji wielokryterialnej, SDG, ESG i budowania efektywnych zespołów.

Lokalnie działań jako członek zarządu stowarzyszenia Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice (OSOM), gdzie uczestniczę w badaniach i działaniach dotyczących rozwoju miasta Gliwice oraz społeczności lokalnej.

All speakers

Iga Szklarkowska

Iga Szklarkowska

panelistka „Ogólnopolskiej narady obywatelskiej o kosztach energii”

Anna Witkowska

Anna Witkowska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Jerzy Hausner

Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady, Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Ewelina Sasin

Ewelina Sasin

Prekursorka impaktowych zmian w biznesie, wspiera firmy i organizacje w mierzeniu, redukcji i kompensacji emisji CO2e

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Maciej Frączek

Maciej Frączek

Główny Specjalista ds. funduszy europejskich Agencji Rozwoju Pomorza SA

Skip to content