Renata Włodarczyk

Politechnika Częstochowska

Renata Włodarczyk, dr nauk technicznych, adiunkt, prac. nauk.-dydaktyczny na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w latach 2003-2005 na Uniwersytecie w Camerino była na stażu naukowym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ogniwami paliwowymi i wykorzystaniem wodoru.  Jest członkiem podgrupy roboczej G6 w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, członek Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, współautor kwalifikacji rynkowej: „Doradzanie w zakresie planowania produkcji zielonego wodoru”, autorka wielu artykułów o tematyce związanej z technologiami wodorowymi i odnawialnymi źródłami energii, IH= 16, ponad 800 cytowań.

W 2021 ukończyła studia podyplomowe MBA- Górnictwo i Energetyka. Aktywnie uczestniczy w różnych formach kształcenia się i rozwijania swojej osobowości: certyfikowany tutor, coach, trener-szkoleniowec.

Zainteresowania naukowe: wodorowe ogniwa paliwowe, produkcja i magazynowanie wodoru, montaż i eksploatacja instalacji solarnych, w tym paneli PV, korozja i ochrona przed korozją,  wytwarzanie materiałów i badanie ich właściwości w zastosowaniach energetycznych.

All speakers

Magdalena Wojtas

Magdalena Wojtas

Sustainable Development Manager, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Iga Szklarkowska

Iga Szklarkowska

panelistka „Ogólnopolskiej narady obywatelskiej o kosztach energii”

Anna Witkowska

Anna Witkowska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Jerzy Hausner

Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady, Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Ewelina Sasin

Ewelina Sasin

Prekursorka impaktowych zmian w biznesie, wspiera firmy i organizacje w mierzeniu, redukcji i kompensacji emisji CO2e

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Maciej Frączek

Maciej Frączek

Główny Specjalista ds. funduszy europejskich Agencji Rozwoju Pomorza SA

Skip to content