Maciej Frączek

Główny Specjalista ds. funduszy europejskich Agencji Rozwoju Pomorza SA

Od 17 lat zawodowo zajmuje się tematyką funduszy europejskich. Pracował w instytucjach szkoleniowych, instytucjach otoczenia biznesu oraz organizacjach pozarządowych. Realizował
projekty z zakresu wsparcia przedsiębiorczości tj. aktywizacji zawodowej osób niepracujących w zakresie zakładania biznesu i wsparcia szkoleniowego.
Obecnie specjalista w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców oraz Pomorskim Brokerze Eksportowym. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

All speakers

Magdalena Wojtas

Magdalena Wojtas

Sustainable Development Manager, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Iga Szklarkowska

Iga Szklarkowska

panelistka „Ogólnopolskiej narady obywatelskiej o kosztach energii”

Anna Witkowska

Anna Witkowska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Jerzy Hausner

Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady, Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Ewelina Sasin

Ewelina Sasin

Prekursorka impaktowych zmian w biznesie, wspiera firmy i organizacje w mierzeniu, redukcji i kompensacji emisji CO2e

Sylwia Mrozowska

Sylwia Mrozowska

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Katarzyna Laskowska

Katarzyna Laskowska

Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA

Skip to content